Skip to content
Home » สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการ ขนย้ายวัสดุ และสินค้า

สิ่งที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการ ขนย้ายวัสดุ และสินค้า

จัดการวัสดุ

โรงงานในอนาคตและเครื่องจักรจัดการวัสดุ
ในบทความของ Eureka นิตยสารออนไลน์สำหรับมืออาชีพด้านการจัดการวัสดุ Ruari McCallion ได้ศึกษาว่าการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์และการพัฒนาอย่างยั่งยืนจะมีอิทธิพล อย่างมากต่อการออกแบบและเลย์เอาต์ของโรงงานในอนาคต

และนี้คือบทสรุปที่เรา herjern อยากให้คุณเข้าใจมากยิ่งขึ้น

Ruari McCallion มองว่าในช่วงสองปีที่ผ่านมาของการระบาดใหญ่ รวมถึงการขับเคลื่อนสู่ความยั่งยืนและการแนะนำเทคโนโลยีใหม่ ได้เร่งการเปลี่ยนแปลงในห่วงโซ่อุปทานและกำหนดวิธีการทำงานในอุตสาหกรรมการผลิตและการขนส่ง การผลิตกำลังเปลี่ยนจากการผลิตจำนวนมากไปสู่การกำหนดเอง

บวกกับวิธีการทำสิ่งต่างๆ ก็กำลังอยู่ในการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เช่นกัน การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้จะส่งผลต่อทุกแง่มุมของการขนส่ง ตั้งแต่ขนาดและหน้าที่ของคลังสินค้า ไปจนถึงการออกแบบยานพาหนะขนส่งภายใน

เพื่อให้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ดีขึ้นและความท้าทายที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริง Ruari ได้พูดคุยกับ Juha Nyman ผู้อำนวยการฝ่ายกลยุทธ์โซลูชันและการพัฒนาธุรกิจสำหรับ Cat® Lift Trucks ซึ่งพูดถึงวิธีที่ยานพาหนะขนส่งและอุปกรณ์ขนถ่ายวัสดุจะต้องปรับตัว เช่น โรงงานอัจฉริยะ รถยกโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า และผลกระทบจากการดัดแปลงเหล่านี้อาจมีต่อพนักงานในอนาคต

บทสรุปของตัวผู้เขียนเอง มองว่า AI , IOT และ รถโฟล์คลิฟท์ไฟฟ้า รถลากไฟฟ้า รวมถึงเครื่องจักรจัดการวัสดุที่ใช้ไฟฟ้าจะได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงอาจเป็นไปได้ว่า รถโฟล์คลิฟท์ที่ใช้ AI ขับเคลื่อนอาจเกิดขึ้นในอนาคต วิเคราะห์จากรถที่สามารถขับได้เองบนถนนปัจุบัน จึงสันนิษฐานว่า รถลากพาเลทอัตโนมัติ รถโฟล์คลิฟท์อัตโนมัติก็คงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เช่นกัน

ที่มา https://www.catlifttruck.com/ , https://eurekapub.eu/